За разлика от овлажняването, процеса на намаляване на влажността във въздуха се нарича по няколко различни начина – изсушаване, обезвлажняване, влагоулавяне, влагоабсорбиране и др. Кое наименование е най-точно или най-популярно е трудно да се каже, но всички те описват един и същ процес.

Има различни методи за реализация на този процес, но в практиката са се наложили основно два от тях – кондензационният и адсорбционният, като всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Първият от двата метода е доста по-популярен, тъй като при него и инвестиционните и експлоатационните разходи са по-ниски, така че той е предпочитаната опция там, където неговата употреба е възможна. Има приложения обаче, при които адсорбционният метод е единственото възможно решение за намаляване на влажността, а именно при температури под 10-15°C и когато трябва да бъдат постигнати нива на влажността под 40%.

Една от първите задачи при избора на уред за обезвлажняване е именно определяне на правилната технология. За най-базово разграничаване на двата метода могат да бъдат използвани следните две графики:

keyboard_arrow_up