Адсорбционните влагоуловители не са толкова популярни като кондензационните, тъй като те са по-скъпи, с по-високи експлоатационни разходи и в общия случай са по-сложни за инсталация. Въпреки всички тези недостатъци обаче, този тип системи в някои случаи са единственото решение за намаляване на влажността. Когато искаме да обработваме въздух с ниска температура – под 10-15°C или да постигнем много ниска влажност – под 40%, то адсорбционните уреди са едно от основните решения. Те са ефективни дори при екстремни условия като отрицателни температури до -30°C, а с някои модификации и по-ниски, както и при постигането на влажности близки до 0%.

В основата на тяхната работа е специалният адсорбиращ ротор. В повечето случи той е изпълнен от гел с много висока адсорбираща способност по отношение на водните молекули. С помощта на вентилатор влажният въздух преминава през ротора и водните молекули се отделят по него, след което изсушеният по този начин въздух се връща отново в помещението. Тъй като ротора няма безкраен капацитет на адсорбция, то той трябва да се регенерира. Това става с допълнителен въздушен поток, който се подгрява до много висока температура преди да премине през ротора, поема водните молекули, които са по неговата повърхност и се изхвърля навън заедно с всичката влага, която е поел. През цялото време роторът се върти, така че двата процеса по адсорбция и регенерация протичат едновременно и не се налага прекъсване в работата на уреда. Как се случва всичко можете да видите нагледно в следващото видео.

В класическият вариант на тези уреди за подгряване на регенеративния поток се използват електрически нагреватели, но при по-високи мощности и при налични на обекта възможности, могат да бъдат използвани и алтернативни топлинни източници – например пара или газ.

keyboard_arrow_up