Парните овлажнители работят на принципа на подгряване на водата до точка на кипене, при което тя се изпарява и по подходящ начин се смесва с въздуха в помещението и по този начин повишава неговата влажност. Тяхното най-голямо предимство е високата хигиена на овлажняване, тъй като при температурите на кипене всички микроорганизми, които се намират във водата, умират.

Има различни начини за изпаряване на водата, но най-разпространените са три:

  1. Електродно изпаряване – при този метод в съд с вода се потапят електроди, които я използват за проводник и през нея протича електрически ток, който я кара да се загрява и да се изпарява.
  2. Резистивно изпаряване – използват се електрически нагреватели на резиситивен принцип, подобни на тези в бойлерите, които се нагряват и сътоветно отдават топлината си във водата докато тя започне да се изпарява.
  3. Газово изпаряване – тук се използват газови горелки, които нагряват водата, докато тя започне да се изпарява.

Ние предлагаме уреди на швейцарския производител Condair с различен капацитет, които могат да използват всяка една от трите технологии. Можем да предложим и системи за открит монтаж, които са обезапасени против замръзване и при най-суровите зимни условия.

Изберете пароовлажнители

Condair RS

Резистивните овлажнители на Condair са изключително иновативни, без аналог на пазара, заради своята патентована система за управление на котления камък. Периодите между обслужванията са значително увелечени и същевременно самото обслужване…
Контрол на влажността, Овлажняване, Парни овлажнители
keyboard_arrow_up