Какво предлагаме?

Поддръжката на инсталациите е изключително важно значение за правилното им функциониране. Това е една доста подценявана дейност, без която обаче ефектиувността на системите спада драстично, а вероятността за повреди и неправилна работа се увеличава.

Предлагаме различни планове за поддържка на закупеното и монитрано от нас оборудване:

  • стандартни планове за регулярно почистване и преглед на системите.
  • планове с гарантиран срок на реакция при авария

Важно! Сервизираме приоритетно техника и инсталации закупени и изградени от Климасет ООД.

Цени?

Цените за поддръжка зависят от вида на оборудването с което разполгате, сложността на инсталацията и плана който сте избрали, според нуждите за реакция.

За всеки обект можем да изготвим индивидуални оферти за поддръжка на закупената от нас техника.

Можете да изпратите запитване за цена за проектиране, като се свържете с нас по някой от начините описани във формата ни за контакти. Ще ви отговорим в рамките на 24 часа.
keyboard_arrow_up