Какво предлагаме?

Разработваме проекти по част Отопление вентилация и климатизация на обекти от всякакъв характер.

Проектите се разработват от проектант с пълна проектантска правоспособност с опит в проектирането повече от 10 години.

Някои от обектите с които имаме опит са:

  • жилищни сгради
  • административни сгради
  • промишлени обекти – шивашки помещения, автосервизи и др.
  • технически и сървърни помещения
  • обществени сгради – кина, театри, бизнес центрове
  • хотели
  • ресторанти и кухни
  • дискотеки
  • басейни

Какво представлява ОВК проекта?

Проекта по ОВК представлява детайлно техническо решение за изграждането на инсталациите по отопление, вентилация и климатизация на обекта. В проекта получавате:

Детайлни технически изчисления, за необходимата мощност на инсталацията – това е гаранция, че ще имате добре работеща инсталация през цялата година, без да се презастраховате излишно и да купувате по-скъпи и мощни агрегати.

Детайлни чертежи за местоположението на всички съоръжения – така може оптимално да се съгласуват нещата с архитектурния дизайн, както и всички други инсталации.

Техническа спецификация, която можете да дадете да изпълнителите за остойностяване и така да подберете най-добрата цена.

Детайлни инструкции за изпълнението на инсталациите

Кога е необходим ОВК проект?

Проекта по ОВК (отопление вентилация и климатизация) е необходим, когато правите нова сграда или преустройство на съществуващ обект. Всъщност добре е да имате ОВК проект винаги, когато имате намерение да изграждате или преустроявате инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, тъй като той е вашата гаранция за качество. В проекта ще получите точна спецификация на необходимите материали и съоръжения, ще знаете предварително, кое ще бъде най-ефективната система и как оптимално да се изпълни тя. Ще спестите средства, защото ще получите инсталация с мощност, която да е достатъчна да ви осигури комфорта, и няма да се налага да инвестирате в значително по-мощни и по-скъпи агрегати, само за да се застраховате.

Практически качествения проект по отопление вентилация и климатизация се изплаща още преди завършването на строителните работи.

Какви са цените за ОВК проектиране?

Можете да изпратите запитване за цена за проектиране, като се свържете с нас по някой от начините описани във формата ни за контакти. Ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

Цената на един проект по отопление вентилация и климатизация зависи изключително от типа на инсталацията и характера на обекта. По простите системи, както и по-типовите сгради, се проектират по-бързо и лесно, респективно цената за тях ще бъде по-ниска в сравнени със по-сложна система с няколко топлоизточника, студов център, вентилационна инсталация и сложна архитектура.

keyboard_arrow_up