При адиабатното овлажняване водата се смесва с въздуха в течно състояние и след това се изпарява и абсорбира от него. За да се случи това, се използва топлина от самия въздух, което води до намаляване на неговата температура. Поради тази причина, този процес се нарича още адиабатно охлаждане. Най-популярните процеси от този тип са изпарението и пулверизацията.

При изпарението определен материал се овлажнява с вода, като същевременно през него преминава и въздушен поток, който поема част от влагата и по този начин се овлажнява. Основните предимства на този метод са ниските инвестиционни и експлоатационни разходи, а също така факта, че с този метод освен овлажняване може да се извършва и охлаждане на съответните помещения и сгради. Този тип охлаждане е особено ефективно като се използва в комбинация с други класически охладителни системи, тъй като позволява намаляването на техните размери и консумация.

При пулверизацията водата се доставя във въздуха под формата на малки капки чрез специални механични пулверизатори или дюзи. Тъй като и при този процес за разтварянето на водата във въздуха се използва енергия от самия въздух, то неговата температура спада и на практика той се охлажда.

Адиабатното овлажняване се използва в много различни области. Процесът е широко използван за охлаждане на открити пространства в районите с по-горещ климат. 250 климатизирани заслона са изградени в Медина за да охлаждат площада пред една от най-големите джамии в света. По този начин се постига осезаемо намаляване на температурата с около 10°C. Адиабатното овлажняване се използва и в електронната индустрия – един от примерите затова е центъра за данни на Facebook в Швеция. Системите охлаждат три сървъра, всеки от които е разположен на площ от 28000м2, като използват по около 13000 литра вода на час и по този начин се постига охладителен капацитет от 8840kW.

Ние можем да Ви предложим различни адиабатни овлажнителни и охладителни системи на базата и на двата принципа – изпарение и пулверизация. Системите могат да бъдат с различен капацитет и размери, като могат да бъдат интегрирани във въздуховодите на вентилационните инсталации или да се използват за директно овлажняване в помещенията.

keyboard_arrow_up