Овлажняване на въздуха и основни видове професионални овлажнители на въздух.

Овлажняването е процес, при който във въздуха се разтваря допълнително количество водни молекули. Този процес, дори на пръв поглед да изглежда много лесен за реализиране, има много различни аспекти и фактори които трябва да се вземат под внимание.

I. Едно от първите неща, в които трябва да се вникне за разбирането процесите на контрол на влажността е нейното измерване. Има два основни параметъра, по които става измерването – относителна влажност, която е много по-широко използвана и абсолютна влажност, която е по-важна за някои процеси от относителната. Противно на масовото схващане, това не са параметри, които са взаимозаменими и просто се измерват в различни мерни единици, а те описват различни характериситки на овлажнения въздух.

 1. Какво представлява относителната влажност? В основата на този параметър стои факта, че въздуха може да абсорбира различни количества вода при различни температури. Най-общо, колкото по-висока е температурата, толкова повече вода може да абсорбира въздуха. В допълнение на това, при различните сотйности на температурата има стойност на количеството вода разтворена във въздуха, над която не може да бъде абсорбирана повече влага. Тази точка се нарича “точка на насищане” или “точка на оросяване”. Относителната влажност показва съотношението между текущото и максималното количество вода, което може въздуха да абсорбира при определена температура. Този параметър се измерва в проценти, %. Ако кажем, че в момента относителната влажност е 50%, това означава, че във въздуха има точно половината количество вода, то това, което той може да абсорбира при тази температура. Ако обаче загреем същият този въздух без да променяме количеството вода в него, то точката на насищане се измества по-нагоре и вече същият въздух има по-ниска относителна влажност.
 2. Абсолютната влажност, от своя страна, показва съвсем друга характеристика на въздуха, а именно абсолютното количество вода, което има абсорбирано, без значение от други фактори като температурата например. Тя се измерва в грамове на килограм – г/кг и показва колко грама вода има абсорбирани в един килограм въздух.В обобщение, за да се разграничат двата параметъра напълно, можем да кажем, че при едно и също ниво на абсолютната влажност, при промяна температурата на въздуха, то се променя и неговата относителна влажност. Разбира се, относителната влажност не може да надхвърля 100%, т.е. ако охладим въздуха до момент, в който неговата относителна влажност е достигне 100% и ако продължим охлаждането, то водата, която надхвърля 100% просто напуска въздуха. Този процес се нарича кондензация и много често се наблюдава през зимата по прозорците на жилищата и автомобилте, когато те започнат да се запотяват.

  II. Вторият важен компонент в овлажняването е самия процес, който се използва. Различните методи за овлажняване се делят главно на две категории – изотермални и адиабатни.

  1. Като изотермален процес на овлажняване се дефинира такъв процес, при който температура на овлажнявания въздух остава относително постоянна и не се променя значително в процеса на овлажняване. Такъв тип са парните овлажнители, като най-популярните техни представители са електрическите и газовите овлажнители.
  2. При адиабатното овлажняване водата се смесва с въздуха в течно състояние и след това се изпарява и абсорбира от него. За да се случи това, се използва топлина от самия въздух, което води до намаляване на неговата температура. Поради тази причина, този процес се нарича още адиабатно охлаждане. Най-популярните процеси от този тип са изпарението и пулверизацията.

   III. На последно място в тази класация, но не и по важност е хигиената на процесите на овлажняване. Посредством водата за овлажняване във въздуха могат да попаднат различни бактерии и вируси, които в последствие да бъдат вдишани от хората или да попаднат по повърхностите на помещенията и предметите в тях. По презумция, макар и по-енергоемки в общия случай, процесите на изотермално овлажняване се смятат са по-хигиенични и много често заради това тяхно качество са предпочитани. Това наистина е така, защото използваната пара за овлажняването обикновено е с температура над 100ºС и на практика всички живи организми са ликвидирани. При адиабатното овлажняване, използваната вода е с много по-ниска температура и на практика, ако има някаква замърсявания, то е много лесно те да попаднат и във въздуха, който овлажняваме. Поради тази причина е много важно внимателното и правилно третиране на водата в тези ситуации, за да се подсигури хигиената и безопасността на процеса. В това отношение специалистите на швейцарската компания Condair не допускат никакви компромиси и спокойно можем да заявим, че техните системи са едни от най-хигиеничните в света.

   Въпреки всички мерки по отношение на хигиената на водата обаче, е много важно да се вземат и всички необходими мерки за да не се допуска нежелана кондензация по въздуховодната мрежа на вентилационните и климатични системи и по този начин да се създават условия за развитието и разпростанението на нежелани организми.  Има изградени правила, които, ако се спазват щателно, това няма как да се случи и всички можем да разчитаме на спокойно на системите за овлажняване.

Изберете професионален овлажнител за въздух

Condair RS

Резистивните овлажнители на Condair са изключително иновативни, без аналог на пазара, заради своята патентована система за управление на котления камък. Периодите между обслужванията са значително увелечени и същевременно самото обслужване…
Контрол на влажността, Овлажняване, Парни овлажнители

Професионален овлажнител за въздух

Професионален овлажнител за въздух – какво представлява и за какво се използва.

Професионален овлажнител за въздух 1
Професионален овлажнител за въздух – Научете повече!

Професионален овлажнител за въздух е уред, чийто характеристики позволяват да бъде използван за професионални цели. За разлика от битовите овлажнители за въздух, той е способен да осигурява по-големи капацитети на овлажняване. Също така когато използваме професионален овлажнител за въздух може да подаваме парата във въздуховодната мрежа на сградата или цеха, в климатичната камера или да изберем вариант при който парата се подава директно в помещението.

Кога е необходимо да се използва професионален овлажнител за въздух?

Често пъти технологичните процеси при създаването или съхранението на даден продукт изискват определена минимална относителна влажност на въздуха. През зимния период обаче в помещенията относителната влажност е ниска, поради което може да се влоши технологичния процес или пък да внесе значителен дискомфорт на хората. Също така в помещения, където има вентилация, която вкарва пресен въздух през зимата, също относителната влажност през зимата е много ниска. В тези случаи използването на професионален овлажнител за въздух е силно препоръчително, а много често и неизбежно. С помощта на професионалния овлажнител на въздух може да се постигне желаната относителна влажност в помещенията.

Професионален овлажнител за въздух – какви са основните видове.

Професионалните овлажнители на въздух могат да бъдат категоризирани в няколко вида в зависимост от принципа им на работа.

ТИП 1 – Парен професионален овлажнител за въздух (парен овлажнител)

Това е най-често използвания професионален овлажнител за въздух. При него генерирането на влагата се осигурява, чрез кипене на вода, която се загрява от електрически нагревател – при резистивните уреди или потопени електроди – при електродните парни овлажнители. Има варианти при които водата се загрява и на газ. Тези овлажнители на въздух са изключително хигиенични, тъй като парата генерирана от тях е преминала през процес на кипене и не може да съдържа бактерии или други микроорганизми.

ТИП 2 – Ултразвуков професионален овлажнител за въздух

При този тип професионален овлажнител за въздух генерирането на пара става посредством високочестотно трептене на дюзи, които разпръскват водата на миниатюрни капчици. Основното предимство на този  професионален овлажнител за въздух е, че е изключително икономичен. Разликата в консумацията на енергия спрямо парните овлажнители е много голяма. Те генерират така наречената студена пара, която не внася допълнителна топлина в помещенията, което не натоварва допълнително климатичната инсталация.

ТИП 3 – Адиабатен професионален овлажнител за въздух (Адиабатен охладител)

При адиабатния професионален овлажнител за въздух овлажняването става като водата без да се загрява се изпарява и навлиза във въздуха. Обикновено изпарението става от повърхност която се навлажнява посредством дюзи или чрез директно омокряне. Адиабатния професионален овлажнител за въздух намалява температурата на въздуха след себе си, поради което често намира приложение за охлаждане.

Коя марка професионален овлажнител за въздух е перфектният избор?

Професионален овлажнител за въздух 2
Професионален овлажнител за въздух – Разгледайте при нас!

При търсене на професионален овлажнител за въздух, който да служи пълноценно на вашите бизнес цели, ви препоръчваме да се насочите към швейцарската марка Condair. Тя е популярна със своите модели професионален овлажнител за въздух, адаптирани  за различни нужди – за индустрията, за офиси и къщи , както специално за СПА услуги. Може да закупите професионален овлажнител за въздух Condair с по-опростен механизъм и на по-достъпна цена. Или пък професионален овлажнител за въздух Condair, който е с повече иновативни функции и ви позволява да предоставите определени екстри на клиентите си. Всичко зависи от това, какви са плановете ви за развитието на вашия бизнес.

По какво се отличава един професионален овлажнител за въздух от стандартния?

Хубаво е да имате представа по какво един професионален овлажнител за въздух се отличава от стандартния. Така изборът ви на професионален овлажнител за въздух ще бъде по-прецизен и адекватен на вашите нужди. Ето основните разлики:

Разлика 1 между стандартен и професионален овлажнител за въздух: По-голям капацитет

С оглед удовлетворяване на нуждите на индустрията и професионалните климатични и вентилационни обикновено се налага закупеният професионален овлажнител за въздух да е със значително по-голям капацитет от стандартния. При професионалните уреди капацитетът варира в диапазона между 2 и 160 кг произведена пара за един час. Задължително обърнете внимание върху капацитета на избрания от вас професионален овлажнител за въздух, преди да го закупите. Консултирайте се със специалистите на Climaset.net при избора на капацитета и типа професионален овлажнител за въздух.

Разлика 2 между стандартен и професионален овлажнител за въздух: Допълнителни функции

Един професионален овлажнител за въздух би могъл да изпълнява и други функции освен паропроизводство. По-новите модели са способни дори да поемат цялостен контрол върху СПА обекта, в който се използват, включително осветление, вентилация, ароматизиране и т.н. Всичко е по-лесно, когато има един контролен център.

Разлика 3 между стандартен и професионален овлажнител за въздух: Контрол от разстояние

Някои съвременни модели професионален овлажнител за въздух се предлагат с опция за контрол от разстояние, което е бъде особено удобно за вас и за вашите служители. Тази функция за контрол от разстояние включва WEB, Modbus, KNX, LON, BACnet.

Разлика 4 между стандартен и професионален овлажнител за въздух: Елегантни и удобни за работа дисплеи

Отличителна характеристика на новите модели професионален овлажнител за въздух са елегантните и удобни за работа дисплеи. Те могат да се инсталират в самото СПА помещение или на разстояние до 1200 метра от него.

За кои бизнеси е подходяща употребата на професионален овлажнител за въздух?

Професионален овлажнител за въздух 3
Професионален овлажнител за въздух от Climaset

Употребата на професионален овлажнител за въздух може да бъде полезна за различни видове бизнеси, като подобрява работната среда и допринася за по-голямата ефективност и комфорт. Ето някои от бизнесите, които могат да извлекат най-голяма полза от употребата на професионален овлажнител за въздух.

 

С помощта на подобен вид овлажнител болници, клиники и стоматологични кабинети могат да поддържат оптимална температура и влага. СПА и уелнес центрове също имат нужда от подходящи условия за релакс, които може да осигури един правилно избран професионален овлажнител за въздух.

Производствени помещения и складове също много често имат нужда от професионален овлажнител за въздух може. Производството на микроелектроника, хартия, тъкани и други изисква конкретна влажност на въздуха. Складове за дърво, някои хранителни продукти, медицинско оборудване, електронно изчислителна техника и други също имат нужда професионален овлажнител за въздух.

В частните къщи, където има принудителна вентилация също все по-често се налага използването на професионален овлажнител за въздух, тъй като ниската влажност през зимата поврежда мебелите, влошава качествата на паркета и внася дискомфорт на хората.

Употребата на професионален овлажнител за въздух в офиси и работни помещения подобрява концентрацията, удобството и продуктивността на служителите. В множество производствени и лабораторни обекти, където се изисква стабилна влажност, овлажнителите също са неотменна част от работата.

Поглед върху гамата професионален овлажнител за въздух на Condair

Професионален овлажнител за въздух 4
Професионален овлажнител за въздух – Свържете се с нас!

Нека да направим общ преглед на популярни серии професионален овлажнител за въздух на швейцарската марка Condair.

Професионален овлажнител за въздух серии Condair RS,  Condair EL – това са парни овлажнители от резистивен и съответно електроден тип с голям капацитет, които са подходящи за подаване на парата във вентилационни системи или директно в помещенията. Condair CP3 mini е професионален овлажнител за въздух от електроден тип, подходящ за по-малки капацитети.

Професионален овлажнител за въздух серии – CONDAIR SIGMA , CONDAIR OMEGA, CONDAIR AT4D – са сериите, които са специално разработени за SPA индустрията.

Професионален овлажнител за въздух серии – CONDAIR ME, CONDAIR DL са адиабатните овлажнители, подходящи за инсталиране в климатични камери и осигуряване на адиабатно охлаждане и овлажняване.

Професионален овлажнител за въздух серия – CONDAIR PH – е подходяща за места където е трудно да се доведе тръбопровод за доставка на вода, тъй като те се допълват ръчно. Използват се в галерии, музеи, антиквариати и др.

Защо да закупите професионален овлажнител за въздух от Climaset.net?

Причина 1 защо да закупите професионален овлажнител за въздух от Climaset.net: Професионален избор

В екипът на Climaset.net има инженери, които винаги са готови да ви съдействат за избора на  професионален овлажнител за въздух. В случай, че не знаете точно от какъв уред имате нужда, ние ще ви съдействаме да изберете оптималният вариант за вас.

Причина 2 защо да закупите професионален овлажнител за въздух от Climaset.net: Богата гама

Climaset.net предлага много широка гама от продукти, които може да се адаптират към всяка инсталация, нуждаеща се от професионален овлажнител за въздух.

Причина 3 защо да закупите професионален овлажнител за въздух от Climaset.net: Пълно обслужване

Предлаганата от Climaset.net услуга за пълно обслужване може да ви бъде от голяма полза. Освен че ще закупите от нас професионален овлажнител за въздух, ние може да се заемем също с неговата доставка на място, монтаж, а при нужда и последващи дейности по сервиз и поддръжка. По този начин вие ще сте по-спокойни и ще използвате пълноценно закупения професионален овлажнител за въздух.

keyboard_arrow_up