Ултразвуковите овлажнители Danvex са предназначени основно за директно овлажняване на помещенията, но при определени обстоятелства могат да бъдат използвани и за въздуховодна мрежа.
Етикети Danvex, Ултразвукови овлажнители, Адиабатен овлажнител, Овлажняване

Ултразвуковите овлажнители на Danvex се отличават доста от повечето други овлажнители от този тип на пазара. Те са с по-големи размери, което позволява и по-голямо количество вода да бъде заредено в резервоарите им. Заводски са монтирани на колелца, което позволява да бъдат премествани лесно и в случай, че не са свързани към водопроводна мрежа, то и да бъдат зареждани лесно. Както при всички ултразвукови овлажнители и тези на Danvex задължително трябва да бъдат използвани с дейонизирана или осмозна вода.

Пароовлажнителите работят на принципа на подгряване на водата до точка на кипене, при което тя се изпарява и по подходящ начин се смесва с въздуха в помещението и по този начин повишава неговата влажност. Може да погледнете тук: https://climaset.net/kontrol-na-vlajnostta/profesionalen-ovlazhnitel-za-vazduh/paroovlazhniteli/

Danvex – DD-FSR

Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-FSR с вграден рекуперативен блок за запазване на топлинната енергия.

Danvex – DD-FS

Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-FS с допълнителен вход за нагнетяване на свеж въздух и изход за изсмукване на отработен.

Danvex – DD-F

Канални кондензационни влагоуловители Danvex DD-F с допълнителен вход за нагнетяване на свеж въздух.
Оценете този продукт

Подобни продукти

keyboard_arrow_up